Om oss

HAVA Kompetanse består av fagpersoner med erfaring fra skole, barnevern, kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjeneste, og forskning. Vi arbeider med kursing og veiledning rettet mot konkrete problemstillinger på spesifikke tjenestested.Blant oss finnes en barnevernspedagog, en spesialpedagog, flere vernepleiere, en med doktorgrad i atferdsanalyse, en med master i læringspsykologi og en som ikke ble helt ferdig med hovedfag i idéhistorie. Felles for oss er at vi begynte som ufaglærte, og hadde omfattende erfaring med direkte tjenesteyting før vi tok relevant utdanning eller ble ansatt i leder- eller veilederstillinger. Flere av oss har arbeidet sammen i forskjellige konstellasjoner i over tjue år, både med å løse akutte kriser, og å finne langsiktige løsninger for bedre livskvalitet og større muligheter for mennesker som trenger og ønsker bistand. Kompetansen vi formidler er bygget på vekselvirkningen mellom erfaringene fra dette arbeidet og forskningsbaserte teorier og prinsipper.

Kompetanse - i teori og praksis

Å være kompetent vil si å kunne løse oppgaver og mestre utfordringer innen et gitt område. I vår opplæring etterstreber vi at veien til reell kompetanse skal være kort. Derfor er de fleste av våre kurs preget av problemløsning og øvelse, i en form som er mest mulig overførbar til deltakernes hverdag og arbeidsoppgaver. I kurset om målrettet miljøarbeid innebærer dette blant annet utstrakt bruk av eksempler og case-oppgaver, mens grunnkurset i skadeavverging for en stor del består av fysiske øvelser. I alle veiledningsoppdrag er målet å gjøre dem som mottar veiledning så selvstendige som mulig, så fort som mulig, på det området som veiledningen gjelder.

Våre kursholdere og veiledere

Annika Poulsen
Seniorleder for Hava Kompetanse

Interesse og erfaring med veiledning i målrettet miljøarbeid samt vitenskapelig og metodisk tilnærming. Her under stor kjennskap til å systematisere og dokumentere oppdragenes prosesser fra start til avslutt.

annika@havainstituttet.no
Are Molund
Kursholder og veileder

Barnevernspedagog med spesialkompetanse innenfor familie- og foreldreveiledning samt skolevegringsproblematikk. Are har lang erfaring med ungdom innenfor autismespekteret, kravsensitivitet og har jobbet med både barnevernssaker, avlastning i hjemmet samt samkjøring av tjenesteapparatet for personer med omsorgsbehov.

are@havainstituttet.no
Bjørn Sandstrøm
Instruktør

Bjørn er teamleder i Hava Omsorg med lang erfaring som miljøarbeider. Bjørn benyttes som instruktør innenfor skadeavverging ved HAVA Kompetanse.

Christer Joensen Holtan
Instruktør

Christer er utdannet vernepleier og benyttes som instruktør innenfor skadeavverging ved HAVA Kompetanse.

Christoffer Dahl
Instruktør

Christoffer er utdannet helsefagarbeider og benyttes som instruktør innenfor skadeavverging ved HAVA Kompetanse.

Karl Kristian Indreeide
Systemutvikler og daglig leder

Grunnlegger og systemutvikler av skadeavvergingssystemet i HAVA, og har arbeidet med å gjøre organisasjoner bedre i stand til å forebygge og håndtere vold og alvorlig utfordrende atferd siden 2002.

kk@havainstituttet.no
Line Konradsen
Seniorinstruktør og veileder

Line Konradsen er utdannet vernepleier. Hun har lang erfaring som trener innen skadeavverging, og benyttes ofte som instruktør og veileder hos HAVA Kompetanse.

line@havainstituttet.no
Monica Vandbakk
Kursholder og veileder

Hovedinteresse er å benytte, og veilede i, en vitenskapelig tilnærming med atferdsanalytiske prinsipper for å øke sosialt meningsfull atferd hos personer som ønsker/trenger det. Dette innebærer også funksjonell kartlegging og systematisk behandling av problematferd med vekt på etablering/øking av andre meningsfulle aktiviteter gjennom systemer som for eksempel atferdsavtaler eller andre positive tiltak.

monica@havainstituttet.no
Ole-André Hatlem
Seniorinstruktør og veileder

Vernepleier, spesialpedagog og ART-trener med spesialkompetanse innenfor autisme og utfordrende atferd. Ole har lang erfaring av tilrettelagte tjenester for barn og ungdom i skole. I skolemiljøet veileder han personal i målrettet miljøarbeid. Ole benyttes også som instruktør i skadeavverging hos HAVA Kompetanse.

ole-andre@havainstituttet.no

Kontakt oss

Noe du lurer på? Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt så fort vi har mulighet.

Hei! Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan.
Ha en fin dag videre.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta siste nytt fra oss.
Med å melde deg på godtar du våre Personvernsregler og godkjenner å motta oppdateringer fra Hava Instituttet.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.